Daily Archives: September 23, 2016

Archive of posts published in the specified Day

Länkfarmen

Linkfarminternational

About linkfarm – Om Länkfarmen

Om Linkfarm

Linkfarm är en tjänst för företag i hela världen där man kan bli promotad för
+ 1 Miljon företag.

Länkfarmen – Linkfarm
Länkfarmens idé är att jobba mot två håll att bli hittad av
Google en självklarhet och att promota siten med att skicka Hundra tusentals
mail runt i Norden en gång i månaden.

Promota
Att köpa mailutskick och allmän reklam kostar stora pengar för ett företag
vår idé är att eliminera dom stora utgifterna med att samla många företag
på ett ställe vår farm länkfarmen.

Bonus
Sedan plussar vi på detta med att köra mailutskick en gång varje månad
med hundratusentals bulkutskick.

Engelska
Link farms Link Farm
Links Mens idea is to work in two directions being found by
Google is a matter of course and to promote the site to send
out mails around the Nordic region once a month.

Promote
Buying mailings and general advertising costs a lot of money for
a company
our idea is to eliminate the big spending by gathering
many companies in one place Our farm link farm.
Then we on this running mailings once every month with
hundreds of thousands of bulk mailings.